06MAGNA – Magna Polonia SA

Manga Polonia to spółka notowana na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Sprawdź dane spółki oraz strategię.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki:Magna Polonia SA
Prezes:Janisiewicz Mirosław
Sektor:działalność inwestycyjna
EKD:pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji:13 921 975
Zatrudnienie:3 (2022r.) – spółka57 (2022r.) – grupa
Audytor:Misters Audytor Adviser sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Ulica:ul. Grzybowska 4 lok. 96
Kod:00-131
Miejscowość:Warszawa
Kraj:Polska
Telefon:+48 22 6307700
Fax:+48 22 6307701
Internet:www.magnapolonia.com.pl
Email:biuro@magnapolonia.com.pl

Kody

NIP:1180087290
KRS:0000019740
EKD:64,99
Ticker GPW:06N
ISIN:PLNFI0600010

Strategia Magna Polonia S.A.

Magna Polonia S.A. będzie się aktywnie angażowała w projekty w branżach, które Zarząd ocenia jako branże o wysokim potencjale rozwoju: związane z nowymi technologiami, rozbudową infrastruktury, informatyką, IT, Internetem, instalacjami inteligentnymi i automatyką oraz energetyką i wzrostem efektywności energetycznej. 

Szczególnie interesujące są projekty odporne na wahania koniunktury gospodarczej i jednocześnie posiadające długoterminowe perspektywy wzrostu. W przypadku projektów o dużej skali Spółka dopuszcza przedsięwzięcia typu joint-venture z partnerami finansowymi. W miarę możliwości Magna Polonia zamierza być inwestorem aktywnym. 
W przypadku pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych na zagranicznych rynkach w szczególności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, nie wykluczamy poszerzenia geograficznej skali aktywności o tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowym obszarem działania pozostaje rynek polski.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl