Ile kosztuje kredyt hipoteczny? Co składa się na koszty kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny zaciągany jest głównie wtedy, kiedy ktoś planuje zakup mieszkania lub budowę domu. Jest to wielotysięczne zobowiązanie, zaciągane na długie lata. Każdy, kto stoi przed tak poważną decyzją, powinien sprawdzić, ile kosztuje kredyt hipoteczny i co składa się na jego całkowity koszt. O tym powiemy w poniższym artykule.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny? – prowizja

Każdy, kto jest zmuszony do zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego, musi wiedzieć, że kredyt hipoteczny to nie tylko część kapitałowa i odsetkowa (www.17bankow.com), gdyż one stanowią jedynie część opłat. Jednym z podstawowych kosztów kredytu jest prowizja, która w zależności od rodzaju oferty może wynosić od 0% do nawet 5% całkowitej wartości. W praktyce oznacza to, że do kwoty całościowej kredytu, musimy doliczyć jeszcze ok. 5 do 10 tysięcy złotych z tytułu prowizji.

 

Bardzo mało jest ofert, które przewidują zerową prowizję przy tak dużym kredycie. Nawet jeśli się pojawią, to i tak wiąże się to z koniecznością skorzystania z innych, dodatkowych produktów oferowanych przez kredytodawcę. Banki przy prowizji 0% mogą również naliczyć wyższą marżę.

 

Ile kosztuje kredyt hipoteczny? – ubezpieczenie na życie

Obecnie każdy bank wymaga od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia na życie. To ciągnie za sobą dodatkowe koszty związane z koniecznością opłacania składek. Ich wysokość jest różna, jak również inaczej przedstawiają się sposoby ich naliczania oraz opłacania. W praktyce najczęściej wygląda to tak, że przy kredycie zaciąganym na okres 30 lat, całkowite koszty związane z polisą na życie mogą wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Inne ubezpieczenia w kredycie hipotecznym

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego wpływ mają również inne opłaty jak ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Ubezpieczenie wkładu własnego należy wykupić w sytuacji, kiedy nie uda się zgromadzić minimalnej kwoty udziału własnego, które obecnie wynosi 20% wartości nieruchomości. Taka polisa to najzwyczajniej w świecie ubezpieczenie ryzyka spłaty części zobowiązania stanowiącej różnicę między wkładem własnym wymaganym a wkładem, jaki rzeczywiście został wniesiony. Stawka za tego typu ubezpieczenia plasuje się w granicach 3% i liczona jest od 20% wartości nieruchomości. Zatem przykładowo, przy kredycie na 200 tysięcy złotych, kwota polisy będzie wynosić ok. 1200 złotych.

 

Ubezpieczenie pomostowe z kolei naliczane jest wtedy, kiedy kredyt hipoteczny zaciągany jest na sfinansowanie budowy domu lub kiedy nabywamy nieruchomość będącą jeszcze w trakcie budowy. Tego typu ubezpieczenie działa od momentu zaciągnięcia kredytu, aż do chwili ustanowienia hipoteki, czyli przez okres maksymalnie kilkunastu miesięcy. Przeważnie taka polisa ma postać podwyższonej marży, która raczej nie przekracza 2%. Oczywiście wszystko zależy od wysokości rat kredytu oraz czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Wysokość marży może zatem wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

 

Niestety to jeszcze nie wszystko. Z kredytem hipotecznym wiążą się również takie opłaty jak te związane z prowadzeniem konta osobistego, użytkowaniem karty debetowej czy korzystaniem z karty kredytowej. Dlatego śmiało można stwierdzić, że kredyt hipoteczny jest bardzo drogi.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl