Jak kontrolować ryzyko inwestycyjne na rynku Forex?

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestycji na rynku Forex. Można je jednak ograniczać, jeśli inwestor zna i w odpowiedni sposób stosuje strategie kontrolowania ryzyka w transakcjach.

Duża dynamika zmian

giełda ryzykoRynek Forex charakteryzuje się tym, że pary walutowe zmieniają swoje notowania bardzo szybko. Poza tym, ma on ogromne rozmiary, co w zdecydowany sposób odróżnia go od innych rynków finansowych. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka w przypadku transakcji walutowych, ponieważ rynki, na których handluje się walutami, zachowują się w sposób spekulacyjny i zmienny. W zasadzie każda waluta nawet w jednej chwili może stać się bardzo droga lub bardzo tania w stosunku do innych. Jest to nieprzewidywalne, ale właśnie te cechy powodują, że można w krótkim czasie zbić majątek na Forexie (więcej informacji), jeśli tylko podejmuje się prawidłowe decyzje.

Ryzyko trzeba zaakceptować

Skoro nie można zlikwidować pewnego poziomu ryzyka inwestycyjnego w transakcjach na Forexie, trzeba się do niego przyzwyczaić i zaakceptować go. Musimy wiedzieć jeszcze przed podjęciem inwestycji i otwarciem danej pozycji, ile jesteśmy gotowi na niej stracić. Nie jest to równoznaczne z tym, że rzeczywiście tak się stanie, ale musimy być świadomi istniejącego ryzyka.

W czasie codziennych transakcji powinniśmy być naszykowani na wiele stresujących sytuacji, m.in.:

  • duże wahania cen rynkowych par walutowych,
  • niespodziewane korekty kursów walut, rozbieżności między przekazem bankowym a ceną kontraktu,
  • opóźnione potwierdzenie płatności i należności,
  • ogromne wahania kursów walut obcych.

Trzeba mieć je na uwadze w każdym momencie inwestowania na rynku Forex.  Można jednak minimalizować ryzyko strat i zarabiać naprawdę duże pieniądze. Są na to realne sposoby, do których zalicza się:

  • ustalanie górnego limitu strat,
  • wyjście z rynku po osiągnięciu docelowych zysków.

Zlecenia stop-loss

Kontrolowanie ryzyka inwestycyjnego na rynku Forex może odbywać się poprzez ustalenie przez inwestora górnego limitu strat. Pozwala to na natychmiastowe wyjście z danej pozycji, jeśli transakcja przynosi straty. Zlecenie stop loss składa się na kurs poniżej obecnej ceny rynkowej pary walutowej, jeśli inwestor kupił ją. Z kolei przy sprzedaży pary walutowej, zlecenie tego typu powinno zostać złożone na kurs powyżej obecnej ceny rynkowej, aby skutecznie minimalizować ryzyko strat. W ten prosty sposób inwestor kontroluje ryzyko, ponieważ określa, ile jest w stanie stracić.

Zlecenia Limit – take profit

Drugą metodą ograniczania ryzyka inwestycyjnego na międzynarodowym rynku wymiany walutowej jest dokonywanie zleceń „limit”, które formalnie nazywane są zleceniami „take profit”. W dosłownym rozumieniu nakazują one „wziąć zyski” i wyjść z otwartej pozycji walutowej. Wyjście z rynku Forex po osiągnięciu docelowych zysków, ustalonych wcześniej, sprzyja ograniczaniu ryzyka. Na wielu platformach do inwestowania w waluty na rynku Forex online, można złożyć zlecenia limitu, poniżej bieżącej ceny rynkowej dla inwestorów sprzedających parę walutową oraz powyżej obecnej ceny rynkowej, kiedy inwestor kupił parę walutową. Dana osoba nie musi na bieżąco śledzić tego, co dzieje się na Forexie i w trybie ciągłym monitorować wycenę interesującej ją pary walutowej. Sprawdź także czym jest konto demonstracyjne (np. tutaj) i jak możesz rozpocząć handel bez ponoszenia ryzyka utraty kapitału!

Polecamy: Puls Biznesu

Jak stosować zlecenia stop loss i take profit?

Inwestor musi być realistą i brać pod uwagę możliwość straty, a nie wyłącznie zysku. Optymizm na rynku Forex może nie popłacać. Przedstawione zlecenia stop loss i take profit pozwalają inwestorom na skuteczne kontrolowanie ryzyka poprzez wyznaczenie górnego limitu strat.

Zasadniczo przyjmuje się, że zlecenia „stop loss” powinny być składane przez inwestorów bliżej do ceny otwarcia pozycji, niż zlecenia „take profit”. Dzięki tej zasadzie nawet przy niesprzyjających warunkach rynkowych i częstych pomyłkach inwestycyjnych, można osiągać w ogólnym rozrachunku przyzwoite zyski. Zlecenia stop loss nie mogą zakładać bardzo wąskiego przedziału cenowego. Aż tak duża nietolerancja ryzyka straty nie może cechować inwestora na Forexie. Może się bowiem okazać, że jego zlecenia będą zamykały się automatycznie, a spowodowane będzie to jedynie zwyczajną zmiennością rynku.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl