Jak ubezpieczyć nowe mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania jest obok obowiązkowego OC, wykupywanego przez posiadaczy pojazdów, najbardziej powszechnym rodzajem polisy. Ochrona mieszkania to nie tylko zabezpieczenie przed wypadkami losowymi, ale również możliwość łatwiejszego dochodzenia odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez inne osoby. Zakup dobrze dobranej polisy jest też zwykle najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie kłopotów przy uszkodzeniu cudzego mienia.

Dlaczego ubezpieczenia mieszkania jest ważne?

Ubezpieczenia są najlepszą formą ochrony przed ryzykiem. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianego zdarzenia np. związanego z uszkodzenia mienia, osoba, która zawarła umowę z ubezpieczycielem, może uzyskać odszkodowanie, które pozwoli na zrekompensowanie jej poniesionych strat. Umowy ubezpieczeniowe są korzystne zwłaszcza w przypadku, gdy dotyczą rzeczy o dużej wartości. Za składkę, której wartość wynosi zwykle niewielki procent wartości majątku objętego ubezpieczeniem, można otrzymać gwarancję, że firma ubezpieczeniowa pokryje wydatki związane z naprawą nawet w stosunkowo dużej wysokości. Osoba, która nie posiadałaby odpowiedniej polisy, musiałaby przeznaczyć na ten cel własne środki, zwykle wielokrotnie przekraczające sumę zapłaconą w ramach składki – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ekobud, która zajmuje się działalnością deweloperską i budową nowych osiedli mieszkaniowych.

Jednym z ważniejszych ubezpieczeń, jakie opłaca się zawrzeć, jest umowa dotycząca lokalu mieszkalnego. Choć nie dla wszystkich jest to oczywiste, mieszkanie i jego wyposażenie może ulec zniszczeniu wskutek różnych zdarzeń losowych, a także działań podejmowanych przez inne osoby. Chodzi tu nie tylko o przysłowiowe „zalanie” przez sąsiada z góry, ale również o uszkodzenia spowodowane wykonywanymi przez różne firmy remontami czy przebudowami. W grę wchodzą także straty spowodowane przez wydarzenia związane z awariami instalacji, np. zwarciem, które spowoduje pożar czy uszkodzeniem rury doprowadzającej wodę. Warto więc zadbać, by polisa obejmowała wszystkie te elementy, za które odpowiada właściciel mieszkania.

Korzyści łączące się z ubezpieczeniem mieszkania obejmują nie tylko straty, które poniesie właściciel polisy, ale również zwykle zniszczenia, jakie spowodują jego działania lub zaniedbania. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej nie trzeba będzie z własnych środków pokrywać kosztów remontu zalanego wodą mieszkania znajdującego się niżej, czy płacić za pęknięcia na ścianach, które pojawią się wskutek prowadzonego remontu. Warto pamiętać, że warunki polisy mieszkaniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej mogą być bardzo rozbudowane i gwarantować wypłatę odszkodowania w wielu rozmaitych sytuacjach związanych z codziennym życiem.

Jakie ubezpieczenie mieszkania wybrać?

Polisę ubezpieczenia mieszkania najlepiej zawrzeć możliwie szybko po jego kupieniu. Warto pamiętać, że z chwilą odbioru mieszkania i podpisania aktu notarialnego własność oraz wszystkie związane z nią prawa i obowiązki przechodzą na kupującego. W momencie sprzedaży mieszkania przez dewelopera przestaje też zazwyczaj działać polisa, którą wykupił on na czas budowy i wykańczania budynku. Jeśli więc nabywca nie pospieszy się z wyborem nowej umowy ubezpieczeniowej, lokal pozostanie bez ochrony. W przypadku, gdy pojawią się jakieś uszkodzenia lub mieszkanie ulegnie całkowitemu zniszczeniu, wszystkie koszty z tym związane obciążą nowego właściciela.

Warto pamiętać, że kupując nowe mieszkanie, można skorzystać z różnych rodzajów polis. Jeśli lokal zostanie przekazany właścicielowi przed oddaniem budynku do użytkowania, dobrym wyjściem będzie zakup specjalnej polisy przeznaczonej dla osób wykańczających lokal i prowadzących prace budowlane. Ochrona będzie wówczas obejmowała nie tylko sam lokal, ale również następstwa prowadzonych robót, np. spowodowania uszkodzenie instalacji w mieszkaniu położonym obok. Jeśli wszystkie prace są już zakończone, a lokal gotowy do wprowadzenia się nowych właścicieli, trzeba wybrać standardowe ubezpieczenie mieszkaniowe.

Firmy ubezpieczeniowe oferują różne warunki ubezpieczenia. Ochrona może obejmować elementy stanowiące części samej nieruchomości takie jak ściany, stropy czy podłogi oraz instalacje i urządzenia zamocowane na stałe, a także fragmenty trwałego wyposażenia, m.in. okładziny ceramiczne lub ułożone na podłodze deski. Można również wybrać wariant obejmujący znajdujące się w mieszkaniu wyposażenie oraz przedmioty należące do właściciela lub najemcy. W takim przypadku ochrona może obejmować sprzęt AGD i RTV, urządzenia elektroniczne, meble, a także przedmioty codziennego użytku.

Przy okazji zawierania polisy ubezpieczeniowej mieszkania może zdecydować się na poszerzenie jej zakresu, nie tylko powiększając katalog zdarzeń, które spowodują wypłatę odszkodowania, ale też włączając w nie różne dodatkowe obszary, np. pomoc fachowca w razie awarii. Zazwyczaj umowy ubezpieczenia mieszkania obejmują przypadki takie jak pożar, zalanie, dewastację, awarię instalacji elektrycznej czy włamanie. Wśród opcji dodatkowych znajdują się m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochrona prawna czy ubezpieczenie zwierząt domowych.

Wybór mieszkaniowej polisy ubezpieczeniowej powinien być dokonany staranie, zwłaszcza pod kątem dokładnego sprawdzenia ogólnych warunków ubezpieczenia i zweryfikowania, w jakich okolicznościach będzie można liczyć na wypłatę. Dobrym pomysłem będzie także włączenie do ubezpieczenia przydatnych opcji dodatkowych. Należy też pamiętać o tym, by polisę zawrzeć jak najszybciej po kupnie mieszkania.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl