Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki, zwany także handlowym lub towarowym. Udzielany jest przedsiębiorstwu, które nabywa produkty lub usługi, przez ich sprzedawcę. I polega głównie na odroczeniu terminu zapłaty za towar. Niesie on ze sobą wiele korzyści dla obu stron. Dlatego cieszy się ogromną popularnością wśród małych, jak i średnich firm.

Kredyty kupieckie w praktyce wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości otrzymania kredytu bankowego. Bądź wolą inną formę kredytu. Jego zaletą jest to, że w przeciwieństwie do kredytu bankowego jest nieoprocentowany.

Kredyty handlowe udzielane są na krótki okres, który może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy. Jego długość zależy między innymi od branży, w której działają obie firmy. Oraz od rodzaju i ceny towaru, którego dotyczy umowa. Najczęściej okres kredytowania wynosi 30 dni.

Kredyt kupiecki — co to za kredyt?

kredyt kupieckiKredyt kupiecki określany jest również jako kredyt handlowy lub towarowy. To dla niektórych specyficzny rodzaj kredytu, ponieważ nie należy do produktów bankowych. Jest to powszechna i chętnie stosowana forma rozliczeń między przedsiębiorcami.

Kredyt kupiecki daje możliwość zakupu niezbędnych produktów, z odroczeniem płatności na późniejszy termin.

Mamy z nim do czynienia, gdy np. hurtowania dogaduje się z danym przedsiębiorcą. I hurtowania wydaje mu towar, za który przedsiębiorca od razu nie zapłaci. Przedsiębiorca zobowiązuje się do tego, że zapłacić do końca wyznaczonego terminu.

Kredyt handlowy należy z pewnością do dobrych praktyk biznesowych. I niejednokrotnie jego udzielenie ma celu budowanie relacji z partnerami w interesach.

Sprawdzanie klienta

Wiadomo nie od dziś, że również taki kredyt kupiecki pociąga za sobą jakieś ryzyko finansowe. Jest jednak dobrym rozwiązaniem także z punktu widzenia udzielającego go przedsiębiorcy. Pozwala rozszerzyć krąg kontrahentów, podnieść atrakcyjność produktów w stosunku do konkurencji. A w efekcie również zwiększyć zyski.

Warto również przed udzieleniem takiego kredytu kupieckiego sprawdzić wiarygodność klienta, a także jego firmy. Podstawowe informacje na jego temat możemy uzyskać, przeglądając między innymi:

  • bazę jednoosobowych działalności gospodarczych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • bazę Krajowego Rejestru Długów.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

W celu uniknięcia problemów z niewypłacalnością sprzedający może ubezpieczyć swoje transakcje. Z tak zwanym odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenia ryzyka kredytu towarowego oferują towarzystwa ubezpieczeniowe. Między innymi takie firmy jak Ergo Hestia, Allianz i PZU. Oraz inne firmy specjalizujące się w ubezpieczeniach transakcji handlowych.

Ubezpieczyciel przez cały okres ważności polisy sprawdza:

  • na bieżąco sytuację finansową każdego kontrahenta. A także negocjuje z nim, gdy wzrośnie ryzyko niewypłacalności;
  • wspiera przedsiębiorcę w windykacji należności. Wtedy gdy jego klient spóźnia się z płatnościami;
  • wypłaca odszkodowanie, jeśli niewypłacalność kontrahenta zostanie prawnie potwierdzona. Lub gdy ubezpieczony nie odzyska pieniędzy w ciągu kilku miesięcy od dnia rozpoczęcia windykacji.

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego obejmuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne faktury z odroczonym terminem płatności. Koszt polisy zależy między innymi od branży, w której działa ubezpieczony. A także od sytuacji finansowej jego klientów, ustalonych terminów płatności, krajów sprzedaży i wielkości obrotu. Oraz oceny ryzyka dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl