Kredyt studencki

Koniec roku jest już blisko to również ostatni miesiąc przed maturami. Większość młodych ludzi po zdaniu matury będzie wybierała się na studia. Lub rozpocznie naukę w szkołach policealnych. Takie uniwersytety lub szkoły znajdują się w większych miastach. Gdzie życie jest bardzo drogie. Świeżo upieczony student na początku ma bardzo dużo wydatków. Należą do nich opłata za mieszkanie, ksero pomocy naukowych, książki, życie. A nawet na przyjemności np.: zakupy, imprezy czy obiady na mieście.

Dla takich młodych ludzi najlepszym rozwiązaniem będzie wzięcie kredytu studenckiego.

Kredyt studencki – co to jest?

kredyt studenckiKredyt studencki to atrakcyjna propozycja nie tylko dla studentów, ale także dla doktorantów uczelni wyższych. Skierowany jest przede wszystkim do najbiedniejszych, których nie stać na opłacenie kosztów nauki.

Kredyt studencki to również bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów. Taki kredyt jest udzielany na korzystniejszych warunkach. Przede wszystkim charakteryzuje się niskimi stopami procentowymi.

Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł. W ciągu roku akademickiego na Twoje konto wpłynie więc 6000 zł. Warunkiem kontynuowania comiesięcznych wypłat jest potwierdzenie pobierania nauki, przekazywane przez studenta minimum dwa razy w roku. Świadczenie nie jest wypłacane po zakończeniu lub przerwaniu studiów.

Kredyt udzielany jest tylko i wyłącznie na okres studiów. Czyli na maksymalnie 6 lat. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest również wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Spłata takiego kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od momentu ukończenia studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje od następnego miesiąca po terminie. W którym należało przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Czyli jeśli otrzymywałeś kredyt przez cztery lata, spłacać go będziesz w ratach przez osiem lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, lecz mało kto się na to decyduje.

Kto może otrzymać kredyt studencki

O kredyt studencki mogą starać się studenci uczelni publicznych i niepublicznych. A także studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. A także ci, co rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. O kredyt mogą się również starać studenci studiów doktoranckich.

Z kredytu można skorzystać bez względu na rok studiów. Co pozwala na skorzystanie z pomocy zarówno osobom dopiero rozpoczynającym naukę na uczelni wyższej. Jak i studentom czwartego, czy piątego roku.

Dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest:

  • Wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta;
  • Zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem. Lub dokument potwierdzający Twój udział w rekrutacji na daną uczelnię;
  • Dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl