NNW dziecka- rady dla rodziców

Świadome wybory pozwalają na spokój w życiu. Dają poczucie bezpieczeństwa. W przypadku wyboru ubezpieczenia dla siebie lub dziecka, chodzi o kwestie finansowe. Dzieci to żywioły tryskające energią. Czas spędzony z rówieśnikami w szkole to za mało. Często spotykają się po lekcjach, by wspólnie spożytkować tę energię, a to może oznaczać zagrożenie wypadkiem. Uszczerbek na zdrowiu może stanowić duży wydatek. Wybity bark, naderwane ścięgno mogą stać się drogą „inwestycją”. Co roku podejmowany jest w szkołach i przedszkolach temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie jest ono obowiązkowe, jednak warto zabezpieczyć się- nie mamy wpływu na sytuacje losowe. Jest wiele czynników wpływających na wybór odpowiedniej polisy. Czym należy się kierować? Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie NNW dla dziecka? 

Nie trzeba wykupywać ubezpieczenia w szkole

Placówki edukacyjne co roku wychodzą z propozycją polisy od wybranego ubezpieczyciela. Wiąże się to z ułatwieniem procesu wpłat i rozliczeniem między stronami. Polisy grupowe (te podpisywane w szkole) są korzystniejsze cenowo, ale jednocześnie należy pamiętać, że rynek ubezpieczeń jest duży i warto sprawdzić inne oferty. Zdarza się, że za podobną kwotę można wykupić NNW na korzystniejszych warunkach wypłaty świadczeń. Oferty są dostępne na stronach internetowych ubezpieczycieli, np. tutaj https://www.nnwdziecka.pl/

Należy koniecznie przeczytać OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) są bardzo ważne w odniesieniu do całej umowy z ubezpieczycielem. Zawierają zakres i wyłączenia z ubezpieczenia. Zdarza się, że polisa nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków pozalekcyjnych lub zdarzeń, które miały miejsce za granicą. NNW powinno zabezpieczać na wypadek urazu doznanego podczas uprawiania ekstremalnego sportu. Droga do szkoły jest także potencjalnym zagrożeniem. Nawet podczas krótkiej trasy może nastąpić wypadek, którego konsekwencje finansowe będą dotkliwe. Warto wybrać tę ofertę, która będzie obowiązywała także podczas sportów uprawianych poza szkołą, np. w klubie sportowym. W OWU zawarte są także informacje odnośnie terminu zgłoszenia szkody. Istotna jest także suma ubezpieczenia, polisa grupowa, szkolna nie zawsze oferuje odszkodowania adekwatne do wielkości szkody.

Ubezpieczenia NNW mogą się na siebie nakładać

Nie ma takiego prawa, które zakazywałoby wykupienia kilku polis NNW. Wybierając ubezpieczenie grupowe oferowane za pośrednictwem szkoły, można z niego skorzystać równolegle z indywidualnym NNW. Dzięki temu kwota odszkodowania w po nieszczęśliwym wypadku jest wypłacona osobno z dwóch (lub więcej) towarzystw ubezpieczeniowych. Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl