Optymalizacja kosztów – jaki ma wpływ na działanie firmy?

Optymalizacja kosztów – jaki ma wpływ na działanie firmy?

Optymalizacja kosztów to nic innego jak redukcja wydatków w różnych obszarach działalności firmy. Proces ten pozwala na jej sprawniejsze i tańsze działanie. Odpowiednie doradztwo zakupowe (mimo obniżenia kosztów) zapewni utrzymanie dobrego poziomu świadczonych usług.

1.      Doradztwo zakupowe – na czym polega?

2.      Optymalizacja kosztów, czyli oszczędność na miarę.

Funkcjonowanie każdej firmy, niezależnie od dziedziny, opiera się na nieustających wydatkach związanych z produkcją czy świadczonymi usługami. Wiadomo, że obniżenie kosztów działalności pozytywnie wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstwa – a to warunek konieczny umożliwiający prosperowanie. Obecnie, dzięki możliwości skorzystania z pewnych usług, jest możliwe sprawne i lepsze zorganizowanie działalności gospodarczej pod względem ponoszonych wydatków.

Doradztwo zakupowe – na czym polega?

Usługa ta ma na celu (po analizie ponoszonych przez firmę kosztów) poprawę całego procesu zakupowego. Co to oznacza? Chodzi o to, żeby wydatki ponoszone przez firmę np. utrzymanie biur, opłata za czynsz, zakup maszyn, etc. zostały tak dopasowane do możliwości firmy, aby w dłuższej perspektywie przełożyło się to na oszczędności, które pozwolą na dalsze inwestycje. W doradztwie zakupowym nie chodzi o to, żeby stawiać na najtańsze rozwiązania, ale na takie, które właśnie z czasem przyniosą realne oszczędności. Przykładowo: nie jest dobrym pomysłem zakup najtańszej maszyny produkcyjnej, której koszt utrzymania będzie wysoki (np. przez częste awarie), ale o to, aby kupiona maszyna (choćby droższa)  przyczyniła się do poprawy sytuacji finansowej – czyli działała bezawaryjnie i produkowała w najwyższej jakości (co przełoży się na zadowolenie klientów i zwiększenie liczby kontrahentów). Doradztwo zakupowe obejmuje także renegocjację podpisanych przez firmę umów, aby były one oparte na korzystniejszych warunkach.

Optymalizacja kosztów, czyli oszczędność na miarę

Proces optymalizacji kosztów nie ma na celu wprowadzenia rozwiązań, które nie będą dopasowane do profilu firmy i po prostu nie zadziałają. Dlatego taka operacja jest poprzedzona analizami i rozmowami specjalistów z załogą firmy oraz jej właścicielami. Pozwala to na najlepsze dopasowanie działań do firmy. Doradztwo zakupowe, które przyczynia się do optymalizacji kosztów, obejmuje m.in.:

    • ·      koszty produkcji
    • ·      koszty logistyki
    • ·      koszty administracyjne
    • ·      koszty zatrudnienia.

Jak widać optymalizacja kosztów http://optibuy.com/doradztwo/optymalizacja-kosztow/ dzięki temu, że jest przeprowadzana na wielu polach działalności firmy, ma duży, znaczący, a co najważniejsze: pozytywny, wpływ na jej funkcjonowanie.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl