Samochód w leasing na firmę – kompendium wiedzy

Definicji oraz szczegółowych informacji dotyczących leasingu należy szukać w Kodeksie Cywilnym, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. To umowny stosunek cywilnoprawny, w którym jedna ze stron – leasingodawca na określonych w umowie warunkach, przekazuje drugiej stronie – leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy. Najbardziej popularne leasingi to: samochodowy, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. Poniżej skupimy się na przekazaniu najważniejszych informacji dla przedsiębiorcy, który jest zainteresowany samochodem w leasing na firmę.

Rodzaje leasingu samochodowego

Każdy przedsiębiorca chcący wziąć samochód (osobowy, ciężarowy, dostawczy) w leasing na firmę powinien wiedzieć, czym i jak bardzo różni się od siebie leasing operacyjny i finansowy. Rodzą one inne konsekwencje podatkowe, poznanie różnic pozwoli dokonać właściwego wyboru.

Leasing operacyjny

Na początku skupimy się na leasingu operacyjnym, który jest zdecydowanie częściej wybierany przez przedsiębiorców. W leasingu operacyjnym samochód należy cały czas do leasingodawcy, i to on go amortyzuje.

Minimalny czas trwania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% czasu amortyzacji. Leasingobiorca zatem korzysta z samochodu, ale nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych. W zamian opłaca jednorazową opłatę wstępną (czynsz inicjlany – udział własny), a następnie opłaca uzgodnione w umowie leasingu raty leasingowe. Po upływie umowy, zapłaceniu ostatniej raty przedsiębiorca zazwyczaj może wykupić samochód za określoną kwotę lub procent jego wartości. Może także podjąć oczywiście decyzję o podpisaniu kolejnej umowy leasingowej, i cieszyć się nowym samochodem w firmie.

Dla każdego przedsiębiorcy ważne są koszty uzyskania przychodu, które bezpośrednio wpływają na wysokość podatku dochodowego (PIT, CIT). Im wyższe koszty prowadzenia działalności, tym niższe zobowiązania podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego spora zmiana nastąpiła od stycznia 2019r., zniosła ona zapis o pełnym zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych opłat leasingowych. Opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego (opłata wstępna oraz raty leasingowe) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem umowy. To ograniczenie odnosi się do części raty, dotyczącej spłaty wartości początkowej samochodu wraz z nieodliczonym podatkiem VAT. Zatem nie stosuje się do części odsetkowej raty oraz ubezpieczenia OC, je nadal można w pełni zaliczyć do kosztów.

W przypadku czynnych podatników VAT leasing operacyjny pozwala rozłożyć spłatę podatku VAT w ratach leasingowych. Jeżeli samochód jest wykorzystywany do celów służbowych i jednocześnie prywatnych to odliczeniu przysługuje 50% kwoty podatku VAT od wszystkich rat leasingowych. Natomiast, gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że samochód wykorzystywany jest tylko do celów prowadzenia działalności gospodarczej może odliczyć 100% kwoty. Jednak musi spełnić on dodatkowe warunki:

– zgłosić do urzędu skarbowego auto, jako firmowe na formularzu VAT-26,

– ewidencjonować trasy przejazdu w ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka dla celów VAT,

– sporządzić jasny regulamin wykorzystania samochodu w firmie.

W przypadku wydatków na eksploatację samochodu w leasingu na firmę (zakup paliwa, przeglądy, naprawy) można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 75%. Zatem od 2019r. nie można już zaliczyć 25% poniesionych wydatków. Jednak po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, a zatem wykorzystywania samochodu w pełni na potrzeby firmowe przepisy pozwalają odliczyć 100% kosztów. Urzędy Skarbowe bacznie się temu przyglądają w czasie kontroli.

Leasing finansowy

Najważniejsza różnica polega na tym, iż samochód w leasing na firmę zostaje wprowadzony przez leasingobiorcę do ewidencji środków trwałych i amortyzowany w czasie. Wyróżnia się najczęściej dwie metody amortyzacji: liniową oraz indywidualną. W przypadku liniowej stawka wynosi 20% w skali roku, czyli 5 lat. Indywidualną metodę stosuje się do samochodów używanych (użytkowane min. 6 miesięcy) lub ulepszonych, wtedy max. stawka wynosi 40% w skali roku. Samochodów o wartości powyżej 10.000 zł nie można amortyzować metodą indywidualną.

Od stycznia 2019r. nastąpiła spora zmiana, podatnik może amortyzować samochód w czasie i ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów do wartości 150.000 zł. To aż o ok. 70.000 zł większy limit, niż w latach poprzednich.

Przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tylko część odsetkową rat leasingowych. Podatek VAT naliczony jest w pełnej wysokości w momencie wydania samochodu. Wartości, warunki odliczenia podatku VAT oraz sposób rozliczania wydatków związanych z eksploatacją pojazdu pozostają takie same, jak w przypadku leasingu operacyjnego.

Umowa leasingu finansowego będzie trwała tak długo, jak umówiły się jej strony. Zazwyczaj okres ten zbliżony jest do okresu amortyzacji. Umowa oczywiście może zawierać warunki wykupu samochodu przez leasingobiorcę po spłacie rat.

Umowa leasingu

Przed podpisaniem umowy leasingowej bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie jej treści. Umowę leasingową warto negocjować, by otrzymać oczekiwane warunki. Warto zwrócić uwagę na parę istotnych informacji: wysokość raty i termin spłaty, opłaty zgodnie z TOiP, możliwości wypowiedzenia umowy, warunki wykupu samochodu, ubezpieczenia oraz zabezpieczenia.

Samochód w leasing na firmę – za co jest ceniony?

Leasing stał się dla przedsiębiorców atrakcyjną formą finansowania zakupu samochodu na firmę. Koszty założenia i prowadzenia działalnością są wysokie, a zakup auta to spory wydatek. Leasing pozwala nie angażować własnych środków finansowych, a zatem minimalizować wydatki. Natomiast opłaty związane z leasingiem mogą stać się kosztem prowadzonej działalności, korzyści podatkowe wystąpią tylko przy leasingu. Nie obniżają zdolności kredytowej przedsiębiorcy, gdyż w przypadku leasingu operacyjnym samochód nie stanowi środka trwałego w firmie. Łatwiej także skorzystać nowym przedsiębiorcom z leasingu, niż otrzymać kredyt w banku na zakup auta.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl