Sp. z o.o. a Jednoosobowa Działalność Gospodarcza – jakie są różnice?

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka to najpopularniejsze formy prowadzenia działalności. Jakie są różnice między nimi? Przede wszystkim jednoosobowa firma jest dla osób, które chcą pracować samodzielnie, natomiast spółki są odpowiednie dla tych, którzy zamierzają robić interesy z partnerami.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli przedsiębiorca założy jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada całym majątkiem firmy jak osoba fizyczna. Dzieje się tak zwłaszcza w momencie, kiedy firma staje się niewypłacalna. Jakie korzyści płyną z prowadzenia biznesu samodzielnie?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma pełną władzę decyzyjną. Posiada uprawnienia do rozporządzania całym majątkiem przedsiębiorstwa. Podczas zakładania firmy nie jest wymagany kapitał minimalny. Ponadto założenie jest tańsze i można to zrobić nieformalnie lub za pomocą nieskomplikowanej ankiety. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie musi dzielić się zyskami i ma dobre podstawy do negocjacji z bankami lub wierzycielami przy udzielaniu kredytów, gdyż sam ponosi odpowiedzialność. Decydując się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej należy rozważyć kwestie związane z księgowością w firmie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest zatrudnienie księgowej, a drugą opcją jest skorzystanie z usług biura rachunkowego. Decyzja należy do właściciela firmy, ale z reguły, kiedy w firmie zatrudnionych jest więcej niż dziesięciu pracowników, właściciele proszą o pomoc w prowadzeniu księgowości i rachunkowości firmy biuro rachunkowe. Kwestie związane z rachunkowością są istotne, ponieważ w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje obowiązek podatkowy. Zysk z jednoosobowej działalności gospodarczej jest opodatkowany na koniec roku obrotowego w ramach podatku dochodowego przedsiębiorcy. Poza tym dochodzą jeszcze sprawy związane z wynagrodzeniami dla pracowników itp. Warto więc powierzyć te zadania profesjonalistom.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka to zrzeszenie co najmniej dwóch osób, które wspólnie prowadzą firmę i dążą do określonego celu. Zasadniczo odpowiedzialność spółki osobowej polega na tym, że wspólnik ponosi osobistą i nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem. W przypadku spółki majątek firmy ponosi odpowiedzialność, jeśli w toku działalności wystąpiły błędy, a ponadto tylko wspólnik, który jest odpowiedzialny za błąd. Wszyscy partnerzy są w pełni i osobiście odpowiedzialni za wszystkie inne możliwe zobowiązania. Liczba akcjonariuszy również reguluje głosowanie w spółce, a nie inwestycje kapitałowe. Wspólnikom przysługuje również łącznie cały majątek spółki.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl