Jak zamknąć konto bankowe?

W ostatnim czasie coraz więcej ludzi zakłada konta w banku. A to dlatego że akurat natrafili na bardzo ciekawą propozycję z banku. Albo jest super promocja oferowana przez bank.

Zamykanie konta bankowegoZałożenie konta wydaje się dziecinne proste. Banki wyszły naprzeciw klientom i  procedura otwarcia rachunku trwa chwilę. A większość instytucji finansowych umożliwia podjęcie tego kroku przez internet. Wszystko pięknie i ładnie.

Ale co zrobić gdy promocja się skończy, i darmowe konto staje się płatnym? Lub bank powiadomił cię o planowanych zmianach? Najczęściej w regulaminie i kolejny raz podnosi prowizje i opłaty?

W takim przypadku należy niezwłocznie zamknąć konto w banku.  W dzisiejszym artykule opiszę jak w skuteczny sposób zamknąć konto w banku.

Zamykanie konta bankowego

Teoretycznie mogło by się wydawać że zamknięcie konta w banku to pikuś. Z pozoru może wydawać się to bardzo łatwe zwłaszcza że założenie konta trwa kilkanaście minut. Niestety zamknięcie konta nie jest już takie proste. I będzie od nas wymagało wypełnienia odpowiedniego wypowiedzenia. A także i pojawienie się w placówce banku.

Często może również się zdarzyć że bank może odmówić zamknięcia konta. Zwykle dzieje się tak w przypadku, gdy:

  • Gdy na koncie, które chcemy zamknąć, jest debet. Przed zamknięciem konta należy rachunek uregulować. Oraz należy pozostawić na nim środki na opłatę za prowadzenie konta i kartę. Tyle aby bank mógł ją pobrać w okresie naszego wypowiedzenia;
  • Innym problemem jest wzór podpisu. Jeśli rachunek otwieraliśmy na tyle dawno, że nie tylko nie pamiętamy wzoru naszego podpisu. A także mógł się on już na przestrzeni tego czasu zmienić, bank nie potwierdzi naszej tożsamości. A wypowiedzenie umowy z takim podpisem uzna za niewiarygodne i nieważne.

W takich wypadkach zazwyczaj wystarczy załączyć bądź przedstawić skanu dowodu. Gdzie podpis będzie się zgadzał z podpisem na druku wypowiedzenia. W skrajnych wypadkach, banki mogą żądać od nas wzoru podpisu poświadczonego notarialnie.

Konto bankowe

Najlepszą i najpewniejszą drogą w przypadku zamknięcia konta jest wizyta w placówce banku. Gdzie będziemy mogli zasięgnąć wszystkich niezbędnych informacji. Na temat wszystkich formalności związanych z zamknięciem konta. A w przypadku wszelkich problemów, zareagować natychmiast. Warto również posiadać przy sobie dokument potwierdzający złożenie wypowiedzenia. Należy również pamiętać że pieniądze z konta, które chcemy zamknąć wypłacamy lub przelewamy na inne własne konto.

Zamknąć konto w banku możemy również wypowiedzieć w inny sposób. Wypowiedzenie umowy rachunku dostarczyć można listem poleconym, wiadomością e-mail. Lub dzwoniąc na numer odpowiedniej infolinii. W wielu bankach dostępne metody będą ograniczone do wizyty w oddziale. Bądź przesłania wypowiedzenia Pocztą (najczęściej listem poleconym).

Przed złożeniem wypowiedzenia warto upewnić się, czy możemy wypowiedzieć umowę rachunku bankowego bez żadnych kar umownych. Warto wtedy przeczytać umowę jak i regulamin.

Ważne będą dla ciebie takie informacje jak:

  • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?;
  • Jakie są ew. koszty zerwania umowy przed terminem?;
  • Należy dowiedzieć się w banku, jaka jest procedura zamykania konta;
  • Oraz należy dowiedzieć się czy zamknięcie konta nie wiąże się z kosztami.Redakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl