Zarządzanie wierzytelnościami poprzez usługi faktoringowe

Oferowanie kredytów kupieckich pozwala poszerzać grono odbiorców i poprawiać wyniki sprzedażowe. Z drugiej jednak strony, zwiększa zapotrzebowanie na środki pieniężne i generuje ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową. Dlatego tak ważne jest, by sprzedając produkty lub usługi z odroczoną płatnością, zadbać o odpowiednie zarządzanie wierzytelnościami.

Jedną z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych usług wspierających zarządzanie wierzytelnościami jest faktoring. Jeszcze jakiś czas temu sięgały po niego przede wszystkim większe przedsiębiorstwa, ale obecnie coraz chętniej wykorzystują go również małe i średnie podmioty. Odpowiada za to między innymi fakt, że występuje w różnych wariantach i może być dobrze dopasowany do potrzeb każdej firmy. Na czym w zasadzie polega faktoring i jak może pomóc w zarządzaniu wierzytelnościami?

Cesja wierzytelności – podstawa umowy faktoringowej

Faktoring to przede wszystkim sposób finansowania bieżącej działalności firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwo korzystające z usługi (faktorant) może odblokować środki zamrożone w posiadanych należnościach. To możliwe za sprawą zawieranej umowy cesji wierzytelności, na mocy której faktorant przenosi prawo do wierzytelności na faktora (instytucję faktoringową lub bank), w zamian za co otrzymuje natychmiastową zaliczkę. Ta ostatnia wynosi zwykle od około 80 do nawet 100 proc. wartości faktury – pozostałą kwotę faktorant otrzymuje po dokonaniu płatności przez dłużnika. Co ważne, sprzedawana należność co do zasady musi być bezsporna i nieprzeterminowana, przy czym umową faktoringową można objąć również wierzytelności przedawnione, a nawet takie, które dopiero powstaną w przyszłości.

Więcej przydatnych informacji o cesji wierzytelności można znaleźć na stronie: https://faktoria.pl/artykuly/101,10867/d,blog,cesja-wierzytelnosci-czym-jest.

Faktoring jako źródło finansowania bieżącej działalności

Główną zaletą faktoringu jest fakt, że zamiast czekać 30, 60 czy 90 dni na opłacenie faktury, firma może od razu otrzymać należne środki do swobodnej dyspozycji. W praktyce, taki produkt sprawdza się zarówno w roli stałego źródła finansowania bieżącej działalności, jak i sposobu na sporadyczne wspomaganie firmowego budżetu. Warto przy tym podkreślić, że towarzyszą mu proste formalności i procedury, a często także korzystny sposób naliczania kosztów. Jeśli chodzi o te ostatnie, firmy takie jak Faktoria pobierają za usługę tylko jedną opłatę – której wysokość zależy od kwoty i terminu zapłaty danej należności. Mowa tu zatem o rozwiązaniu, które może stanowić ciekawą alternatywę dla tradycyjnych kredytów i pożyczek.

Dodatkowe usługi wspierające zarządzanie wierzytelnościami

Podstawowym obowiązkiem faktora jest nabywanie wierzytelności od klienta, a także kontrolowanie rozliczeń z jego odbiorcami-dłużnikami i prowadzenie ich kont księgowych. W rzeczywistości jednak, zakres usług świadczonych przez faktora może być znacznie szerszy. Zapisy umowy faktoringowej mogą przewidywać, że będzie on dodatkowo zobowiązany:

  • przejmować ryzyko związane z niewypłacalnością dłużników,
  • monitorować sytuację finansową odbiorców,
  • kierować monity i upomnienia do nierzetelnych dłużników,
  • zajmować się windykacją należności,
  • udostępnić klientowi system raportujący rozliczenia faktoringowe.

Powyższa lista dowodzi, że firma korzystająca z usług faktoringowych może zostać kompleksowo obsłużona w wielu różnych obszarach. Inaczej mówiąc, dzięki faktoringowi ma szansę zyskać nie tylko nowe źródło finansowania, ale również daleko idące wsparcie w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Artykuł sponsorowanyRedakcja

tel: 660 758 369

mail: biuro@eevolution.pl